Hvorfor har titanium fremragende korrosionsbestandighed

Titanens obtuseness afhænger af eksistensen af ​​oxidfilm. Dens korrosionsbestandighed i oxiderende medium er meget bedre end ved reducerende medium, hvor korrosion med høj hastighed kan forekomme. Titanium er ikke korroderet i nogle ætsende medier, såsom havvand, våd klorgas, klorit- og hypochloritopløsninger, salpetersyre, kromsyre, metalchlorid, sulfid og organiske syrer.

titanium parts

I medier, der reagerer med titan for at producere brint (såsom saltsyre og svovlsyre), har titan imidlertid generelt en højere korrosionshastighed. Men hvis du tilsætter en lille mængde oxidant til syren, danner den en passiv film. Så i svovl-salpetersyre eller saltsyre-salpetersyre-blandinger, selv i saltsyre med frit klor, er titan resistent mod korrosion.


Titaniums beskyttende oxidfilm dannes ofte, når metallet rører vand, selv i små mængder eller som vanddamp. Hvis titan udsættes for et stærkt oxiderende miljø fuldstændigt uden vand, kan det oxidere hurtigt og frembringe en voldelig, ofte spontan forbrændingsreaktion. En sådan opførsel har fundet sted i reaktioner af titan med røg salpetersyre indeholdende overdreven nitrogenoxid og titan med tør klorgas. Imidlertid er en vis mængde vand nødvendig for at forhindre denne reaktion.