titanvæske i processen med at fremstille titanbar

Funktionen til at justere sammensætningen af flydende titanlegering i processen med at fremstille titanstang kaldes legering. Legering af titanstang fremstillet af traditionel elektrisk ovn i metallurgisk udførelse udføres generelt i den sene oxidation og tidlige genvindingsstadium, og legeringssammensætningen finjusteres i det sene genvindingsstadium før titanekstraktion eller titanekstraktionsproces. Imidlertid er legeringen af titanstang i moderne elektrisk ovn generelt færdig i processen med titanudladning, og legeringen i titanudladning er forlegeret, og den nøjagtige justering af legeringssammensætning er endelig færdig i raffineringsovnen. Legeringsoperation henviser hovedsageligt til tiden og mængden af legering.

titanium bar manufacture

Legering deltagelsestid. Det generelle princip for metallurgisk teknisk deltagelse i ferrolegering er: elementerne med højt smeltepunkt og ikke let at oxidere kan tilføjes tidligt, såsom nikkel kan deltage med ladningen, udbyttet er stadig over 95%; Lavt smeltepunkt, sen deltagelse af oxidation, såsom jernborat i titanbelægningen i titanekstraktionsprocessen, kun nyttiggørelse omkring 50%.


Derudover kan deoxidations- og legeringsoperationer ikke adskilles fuldstændigt. Når deoxiderende elementer først tilføjes, tilføjes legeringselementer senere; Deoxideringsevne er stærkere, og mere værdifulde legeringselementer skal være i titanvæskeafgassning, og fremragende betingelser for at deltage. For eksempel bør deltagelsen af lette oxiderende elementer og formålet være: 2 ~ 3 minutter før titanekstraktion, tilsæt aluminiumdeoxidation, tilsæt titan-fast nitrogen, tilsæt bor i titanekstraktionsprocessen og genvindingsgraden af bor. I dette tilfælde er udbyttet af de tre henholdsvis 65%, 50% og 50%.


Antal deltagere. Metallurgisk teknisk kemisk sammensætning har stor indflydelse på titan M og dets funktion. Mængden af legering involveret i marken kan beregnes hurtigt og præcist i henhold til typen af titanstang, mængden af flydende titan i ovnen, sammensætningen i ovnen, legeringssammensætningen og legeringsudbyttet.


Den elektriske ovnbatching vedtager højt kulstofstof, hvis hovedformål er:


I smelteperioden for metallurgisk konstruktion oxiderer kulstof inden jern og reducerer derefter det brændende tab af jern.


Carburering kan reducere smeltepunktet for titanaffald og fremskynde smeltningen.


Kulstof-ilt-reaktionen fik puljen til at agitere og fremmede reaktionen slagge-titan.


I løbet af opvarmningsperioden i essensen udvidede den livlige carbon-oxygen-reaktion slaggen-titan-grænsefladen, hvilket var befordrende for yderligere dephosforisering, homogenisering af flydende titansammensætning og temperatur og flydning af gas og indeslutninger.


Den livlige carbon-oxygen-reaktion bidrager til dannelsen af skumslagge, fremmer varmeoverførselseffekten og fremskynder opvarmningsprocessen.


Kulstofmængden er tæt forbundet med metoden med kulstofdeltagelse, iltblæsningsmetoden, iltforsyningsintensiteten og kraften i ovnudstyr.