Indflydelse af varm ekstrudering på titanstang og titanlegeringsstang

Den termiske ledningsevne af titanstang og titaniumlegeringsstang er lav, hvilket forårsager stor temperaturforskel mellem overfladelaget og det indre lag under varm ekstrudering. Når temperaturen på ekstruderingsrøret er 400 ° C, kan temperaturforskellen nå op på 200 ~ 250 ° C. I inspirerende forstærkning og billetafsnit under den fælles virkning af stor temperaturforskel, midten af billetoverfladen og styrken af metallet til at producere meget forskellige ydelser og plastikydelsen, kan forårsage meget ujævn i ekstruderingsprocessen, deformationen af store gallas knyttet stress i overfladelaget og danner en revne i overfladen af ekstruderingsprodukter og rodårsagen til revnen. Den varme ekstruderingsproces af titanstang og titanlegering stang er mere kompliceret end for aluminiumlegering, kobberlegering og endda stål, som bestemmes af de specielle fysiske og kemiske egenskaber af titanstang og titanlegeringstav.


Strømningskinetikken for industrielt titanlegeret metal viser, at metalets strømningsadfærd varierer meget i temperaturzonen svarende til forskellige fasetilstander for hver legering. Derfor er en af hovedfaktorerne, der påvirker ekstruderingsstrømningskarakteristika for titanstang og titanlegering stang billetopvarmningstemperaturen, der bestemmer metalfaseovergangstilstanden. Metalstrømmen er mere ensartet, når den ekstruderes i en eller en + P-fase end når den ekstruderes i P-fasen. Det er vanskeligt at opnå høj overfladekvalitet af ekstruderede produkter. Indtil nu har ekstruderingsprocessen af titanlegeringsstænger været nødt til at bruge smøremidler. Den væsentligste årsag er, at titan ved 980 ° C og 1030 ° C danner smeltbare eutektiske krystaller med jern - eller nikkelbaserede legeringsformmaterialer, hvilket får formen til at slides stærkt.

titanium rod

Vigtigste faktorer, der påvirker metalstrømmen under ekstrudering:

1. Ekstruderingsmetode. Omvendt ekstruderingsforhold fremad ekstruderingsmetalstrøm jævnt, koldt ekstruderingsforhold varmt ekstruderingsmetalstrøm jævnt, smøreekstruderingsforhold ikke-smørende ekstruderingsmetalstrøm jævnt. Påvirkningen af ekstruderingsmetoden realiseres ved ændringen af friktionsforhold.


2. Ekstruderingshastighed. Når ekstruderingshastigheden øges, øges inhomogeniteten af metalstrømmen.


3. Ekstruderingstemperatur. Når ekstruderingstemperaturen stiger, og billedets deformationsmodstand mindskes, bliver den ujævne strøm af metal mere alvorlig. Under ekstruderingsprocessen, hvis opvarmningstemperaturen for ekstruderingscylinderen og formen er for lav, og temperaturforskellen mellem det ydre lag og metallet i midterlaget er stort, vil den ujævne strøm af metal øges. Jo bedre metalets termiske ledningsevne er, desto mere ensartet er temperaturfordelingen på billedets ende.


4. Metalstyrke. Under andre forhold, jo højere metalstyrke, jo mere ensartet er metalstrømmen.


5. Die Angle. Jo større dysevinklen (det vil sige vinklen mellem matricens endeflade og den centrale akse), jo mere ujævn vil metalfluiditeten være.


6. Deformationsgrad. Hvis deformationen er for stor eller for lille, er metalstrømmen ujævn.

titanium alloy rod