Fremstilling og karakterisering af nikkeltråd varmelektrode

Fremstilling af elektroder: Lav først elektrodesubstratet, snak derefter om nikkeltråden fastgjort til PCB, og brug endelig AB

Forseglingen påføres jævnt på alle områder undtagen nikkeltråden og tørres og størkner derefter i en ovn.

nickel wire

Modstandstemperaturkoefficienten for metaltråden inden for 100 ℃ er en vis konstant, så dette eksperiment bruger "metodemetoden til måling af modstand"

Karakteriser temperaturen på den nikkeltråd varme elektrode og få forholdet mellem kvadratet på opvarmningsstrømmen for nikkeltråden og temperaturstigningen

Under betingelse af stuetemperatur 20 ℃ kan temperaturen på den nikkeltråd varme elektrode stige med 80 ℃ under opvarmning af strømmen.

Det har bedre reproducerbarhed, og temperaturstigningsværdien er i overensstemmelse med den teoretiske formel for elektrodetemperatur i henhold til Sun [3] et al.

De beregnede temperaturstigningsværdier for nikkeltrådene under forskellige opvarmningsstrømme er i god overensstemmelse.