Fordele ved titananode

1. Titananoden har en lang levetid. I industrien med chlor-alkali-produktion ved membranmetode kan metalanoden modstå korrosion af klor og alkali.


2. Det kan overvinde problemet med grafitanode og føre anodeopløsning, undgå forurening af elektrolyt- og katodeprodukter og dermed forbedre renheden af metalprodukter.


3. Strømtætheden kan forbedres. Ved produktion af chloralkali ved membranmetode er grafitanodens arbejdsstrømtæthed 8A / dm2, og titananoden kan fordobles til 17A / dm2. På denne måde kan output under de samme betingelser som elektrolytisk værksted og elektrolytisk celle fordobles, produktionskapaciteten for enkeltceller kan forbedres, og arbejdsproduktionseffektiviteten kan forbedres effektivt. Titananode er velegnet til elektrolyse med høj arbejdsstrømtæthed.


4. På grund af brugen af metalanode er driften af chloratelektrolysator ved høj temperatur og høj strømtæthed mulig. Brug af metalanode kan forbedre strukturen af elektrolytisk celle, reducere forbruget af elektrisk energi, fremskynde den kemiske reaktion af hypochloritgaschlorat og således forbedre produktionsydelsen.


5. Med vedtagelsen af DSA er designkonceptet og driftsbetingelserne for saltelektrolysatoren med kviksølvmetode og membranmetode forbedret, og energiforbruget er reduceret. De lave overpotentialeegenskaber af DSA og let fjernelse af bobler på overfladen mellem elektroder og elektroder er de vigtige grunde til reduktionen i spændingen i metalanodens elektrolytiske celle.

titanium anode

Da titananode har mange fordele, gør dens udvikling chlor-alkali industrien til at opnå store økonomiske fordele, så den vil snart blive brugt i alle dele af verden. Chlor-alkali produktionskapacitet, verdens omkring 41 millioner tons / år, brugen af titananode er ikke mindre end 70%, titananode er kendt som en stor teknologisk revolution i klor-alkali industrien. Efterfølgende er titananode blevet vidt brugt i mange elektrolytiske industrier.


6. Anodens størrelse er stabil, og afstanden mellem elektroder ændres ikke under elektrolyse, hvilket kan sikre, at elektrolysedrift kan udføres under betingelse af stabil tankspænding.


7, kan undgå deformering af blyanoden efter kortslutningsproblemet, så det kan forbedre den aktuelle effektivitet.


Titananodens vægt er let, kan reducere arbejdsintensiteten.


9, skift let at fremstille, kan være høj præcision.


10, arbejdsspændingen er lav, så energiforbruget er lille, kan spare energiforbruget, DC strømforbrug kan reduceres med 10% ~ 20%. Hovedårsagerne til arbejdsspændingsdepression af titananode: 1) overpotentialet for den aktive coating titananode til klor og ilt er relativt lav. Når saltlageelektrolyse blev anvendt til at fremstille chloralkali, havde titananoden en overpotentiale med lavt chlorid, og ved 1A / cm2 var 140 mV lavere end grafitanoden. 2) kan reducere "bobleafskærmningseffekten", overfladen af de metalanode frembragte bobler er relativt lille og hurtigt ud, så gasopblussen mellem elektroderne reduceres kraftigt, det ohmiske fald mellem polerne er ca. 700 mV, boblediameter er ca. 3 mm; 3) reducere anodestrukturens modstand; 4) forkorte afstanden mellem polerne.


I 1960'erne forbrugte verdens saltelektrolyseindustri årligt ca. 150 milliarder kilowatt elektricitet. Efter brug af metalanode kunne det spare cirka 300 millioner kilowatt elektricitet årligt.


11. Ved produktion af chloralkali, efter brug af titananode, har produktet høj kvalitet, høj renhedsgrad af klorgas, ingen CO2, høj alkalikoncentration, hvilket kan spare opvarmningsdamp og energiforbrug.


12, stærk korrosionsbestandighed, kan være i mange ætsende, specielle krav til det elektrolytiske medium.


13, kan matrixmetall-titan bruges gentagne gange.


14, fremkomsten af metalanode, har brugen af klor-alkali industrien for nylig dukket op den nyeste ionmembranelektrolyseteknologi til at designe og opnå industrialisering.